Saturday, May 4, 2013

Think of value.

Ini entri bukan kempen punya barang
Barang bukan sebarang barang

Ini kalilah.. Insyallah..  

he·ro
/ˈhi(ə)rō/

Noun
A person, typically a man, who is admired for courage or noble qualities
.